Registratie

Gezien het vertrouwelijke karakter van mijn begeleiding, houd ik mij aan het beroepsgeheim en een beroepscode. Informatie wordt alleen met jouw toestemming aan anderen (bijvoorbeeld je huisarts of specialist) verstrekt. Ook wanneer jouw begeleidingstraject wordt vergoed door een derde partij zoals een werkgever, wordt niet uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Mijn hbo-opleiding tot hypnotherapeut en integrale psychosociale therapie volgde ik bij Academie Hypnos. Verder volgde ik verschillende opleidingen en trainingen om mezelf verder te specialiseren zoals PDS therapie bij de BIVT en Medische Hypnose bij Cure & Care Development.

Lidmaatschappen & erkenning
Als lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten ben ik gehouden aan het Reglement Beroepscode en het Klachtrecht Reglement van de NBVH.

Mocht je niet tevreden zijn en komen we er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met de NBVH en een beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.

Ik sta ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Als Registertherapeut RBCZ ben ik onderhevig aan het TCZ Tuchtrecht.