Werk aan je zelfvertrouwen met hypnotherapie

Zelfvertrouwen is een term die in vele contexten voorkomt, van het verbeteren van de geestelijke gezondheid tot het helpen van mensen om hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Zelfvertrouwen is meer dan een modewoord; het is een echt concept dat gekoppeld is aan geestelijke gezondheid, welzijn en een positieve manier van leven in de wereld. Zelfvertrouwen omvat zowel gevoel als doen. Zelfvertrouwen is niet zozeer een idee, als wel een proces waarbij het gaat om hoe iemand over zichzelf en anderen denkt en hoe hij ondanks uitdagingen en onzekerheden functioneert. Zelfvertrouwen is van toepassing op iemands binnenwereld en op de buitenwereld om je heen.

Zelfvertrouwen komt neer op:

  • Jezelf waarderen voor wie je bent, ongeacht de blunders die je maakt, het soort werk dat je doet of niet doet, enz.
  • Je goed voelen over jezelf; je waardig voelen, ondanks de onvolkomenheden
  • Moedig genoeg om voor jezelf op te komen en assertief te zijn
  • Wetende dat je het respect en de vriendschap van anderen waard bent
  • Het kennen en accepteren van wie je bent, zowel je sterke als zwakke punten

Zelfvertrouwen vs. eigenwaarde

Zelfvertrouwen en eigenwaarde lijken sterk op elkaar, maar zijn niet helemaal identiek. Zelfvertrouwen kan worden gedefinieerd als positieve gevoelens over zichzelf en de wereld die van invloed zijn op iemands handelen. Eigenwaarde wordt soms omschreven als de mate waarin iemand zichzelf waardeert. Er is ook een concept dat bekend staat als zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid is iemands geloof in haar vermogen om iets te bereiken.

Mocht je niet genoeg zelfvertrouwen hebben dan is het mogelijk om een hypnotherapie behandeling te ondergaan, veel mensen geven aan dat zij hier veel voordeel uit kunnen halen.